top of page

Missie, Visie en Strategie geeft doel en richting aan activiteiten van Fotoclub’80.

 

 

Missie is een blik naar binnen en het verleden gericht, wie we zijn, waarvoor we staan, het bestaansrecht van een organisatie en blijvend van aard. Niet iets dat elk jaar verandert. Wat willen we bereiken, wat zijn onze kernwaarden, wat is ons hoofddoel, in welke fundamentele behoefte voorzien wij, voor wie en waarom doen we dat.

Bieden van inspirerend platform aan clubleden om fotomateriaal te delen en zich technisch en artistiek te ontwikkelen op fotografisch gebied.

Visie is een blik naar buiten en op de toekomst gericht. In een visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Een visie wordt vaak geschreven voor een bepaalde periode, geëvalueerd, bijgesteld indien nodig en is richtinggevend voor de organisatie. Periodiek wordt gekeken of datgene wat gedaan wordt nog in lijn is met de missie.

Volgen van techniek, trends en ontwikkelingen op fotogebied in het algemeen en vertalen naar zinvolle activiteiten gemeten naar de behoefte van clubleden.

Bekend zijn en werken met verschillende beoordelingsmethodieken en stimuleren zich als club te onderscheiden door hun leden te enthousiasmeren om zich in hun fotografie bezigheden technisch en artistiek te blijven door ontwikkelen.

 

 

Strategie is de uitvoering van handelingen en stappen die nodig zijn om geformuleerde doelstellingen te realiseren, draagvlak te creëren en continuïteit van de club te waarborgen. 

 

Inrichten van functies en rollen, 

Faciliteren fysieke ontmoetingslocatie, 

Lid van de Nederlandse fotobond,

Opstellen van het jaar programma met activiteiten en bijeenkomsten, Participatie door en bijdrage van leden om de strategie vorm te geven d.m.v. het tweewekelijks produceren van foto’s, meedoen aan wedstrijden, deelnemen aan techniek workshops en bijwonen van presentaties.

bottom of page