Nieuwe opdracht datum op de opdrachten pagina maken.

Klik in het editor menu op "opdrachten"

Klik dan in het deel wat bewerkt moet worden.

Klik dan "items beheren"

Dupliceer "item 1 "

Schuif  de kopie naar boven

Verander de datum, onderwerp en de afbeelding.

Maak in het pictogram een koppeling naar de pagina waar de foto's staan.

Deze pagina bijvoorbeeld

Maak bij de afbeelding ook een koppeling naar die pagina.

tot slot de pagina in het menu verbergen.