top of page
Bespreking 5 met samenhang 2022

De bespreking van de foto's van onze leden  begint bij

Tonny

Ben

Barth

Marion

Tineke

Karel      

Luk

   31:17

1:08:39

1:23:27 

2:04:58

2:12:39

2:23:53 

2:41:25

nr.10

nr.22

nr.28

nr.46

nr.50

nr.56

nr.65

genomineerden   3:09:47

De uitslag van vijf met samenhang 2022 is bekend. Afgelopen woensdag heeft de jury de 77 digitaal ingeleverde series besproken en op film gezet. 

 

De jury bestond dit jaar uit Nathalie Kremers en René Wolbers. In de uitgebreide bespreking zijn alle 77 series beoordeeld.

 

Nathalie en René zijn als volgt te werk gegaan. Eerst zijn alle 77 series anoniem beoordeeld, dus zonder informatie over de makers. Op basis hiervan zijn series geselecteerd die genomineerd worden voor Foto Nationaal 2022. De series zijn vervolgens voor de digitale bespreking voorzien van de namen van de makers.

 

De afdeling mag voor dit jaar 17 nominaties indienen. Leden met de titel (aspirant) BMK krijgen op basis hiervan al een uitnodiging. Omdat bij de winnende series 2 BMK’ers betrokken zijn we in totaal op 19 series uitgekomen. Uit deze series is een top 3 gekozen. Aan de series 4 t/m 19 is geen volgorde toegekend, deze series komen alle op de 4e plaats.

 

De winnaars zijn:

 

Plaats       Club                                    Naam

1              Fotoclub Rotterdam            Hans Peters

2              FC Zwijndrecht                     Sent de Vries

3              DAF                                      Anne de Meij

4              DA F                                     Arij van der Stelt

4                                                            Rob Scheurwater

4                                                            Teus de Groot

4              FC De Hoeksche Waard      Cees van Bodegom

4                                                            Tonny Opmeer-Broeders

4              FC De Rarekiek                    Hans Groenendijk

4                                                            Jaap Peeman

4                                                            Kees van 't Zelfde

4               FC Door de Lens                Tilly Meijer-Luijendijk

4               FC Zwijndrecht                   Joke Maarleveld

4                                                            Marjan Leeuwesteijn4

4                                                            Peter de Groot

4                                                            Remco Schade

4                Fotoclub '80                       Karel van de Werken

4                                                            Marion Huising Mooren

4                Fotoclub Rotterdam         Monica van Kleef

bottom of page